Wiza do Chin – zanim wyjedziesz

Spis treści

Wiza do Chin

Targi Kantońskie 2012, jesienna edycja (która ? nominalnie ? będzie 112. odsłoną tego niezwykłego wydarzenia) zacznie się już 15 października. Czasu na przygotowanie się do wyjazdu jest teoretycznie sporo. W praktyce ? za planowanie takiej handlowej wycieczki do Chin warto jest się zabrać z dużym wyprzedzeniem. Przede wszystkim, podróż do Państwa Środka obwarowana jest bardzo restrykcyjnymi paragrafami. Poza tym ? opracowanie logistyki i właściwe przygotowanie się do wyjazdu może oszczędzić sporo problemów ? związanych z różnicami kulturowymi, z koniecznością poznania szeroko rozumianej kultury handlu czy z ewentualnymi problemami zdrowotnymi, które każdego, planującego import z Chin przedsiębiorcę mogą na miejscu spotkać, a którym (jak to z choróbskami bywa) lepiej jest zapobiegać. Ale zacznijmy od rzeczy najważniejszej, czyli od dokumentów uprawniających Polaków do legalnego wjazdu i prawnego przebywania na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej.

Wiza do Chin

Każdy importer czy turysta handlowy, aby wjechać na terytorium Chin, musi posiadać wizę.

Wiza do Chin turystyczna zezwala na jednokrotne przekroczenie granicy. Pozwolenie to zachowuje swoją ważność przez okres trzech miesięcy, jednak faktyczna długość trwania wizy zależna jest od celu wyjazdu i długości ewentualnej, planowanej trasy zwiedzania. Dopiero po uzyskaniu wizy ? można kupić bilet lotniczy, zarezerwować hotel czy zaplanować szczegóły pobytu. Wiza to podstawa, po prostu.

Aby ubiegać się o samodzielną wizę, należy być w posiadaniu szeregu dokumentów. Tym najważniejszym jest oczywiście paszport ? który należy dostarczyć do chińskiej ambasady, a który musi być ważny przez co najmniej pół roku od planowanej daty wjazdu na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej i musi podsiadać minimum jedną, niepostemplowaną stronę, na której (finalnie) umieszczona zostanie wiza.

Kolejnym, wymaganym bezwzględnie, koniecznym do wypełnienia dokumentem jest wniosek wizowy. Można go najszybciej pobrać w wersji elektronicznej wprost ze strony ambasady (na oficjalnej witrynie znajdują się blankiety wniosków po polsku, po angielsku i ? do niedawna – także po chińsku) lub poprosić o jego wydanie na miejscu, w ambasadzie ChRL. Wniosek musi zostać wypełniony i odręcznie podpisany przez zainteresowaną wyjazdem do Chin osobę, a następnie dostarczony do ambasady (nie można przesłać wniosku za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, za pośrednictwem kuriera czy faksu).

Do wniosku wizowego dołączyć także należy aktualne zdjęcie w formacie paszportowym. Fotografia musi mieć wymiar 3×4 centymetry i być wydrukowana (najlepiej w kolorze) na dobrej jakości papierze. Uwieczniona w obrębie takiego zdjęcia twarz musi być sfotografowana en face, bez okularów, bez biżuterii, bez religijnych emblematów czy nakryć głowy.

Następnym krokiem aby wiza do Chin stała się faktem, jest udokumentowanie wjazdu i wyjazdu do ChRL. Najpraktyczniejszym, najprostszym i sugerowanym przez pracowników chińskiej ambasady sposobem jest przedstawienie na miejscu wydruku rezerwacji biletu (nie musi być to bilet sensu stricte!). Dodatkowo, ubiegając się o wizę należy bezwzględnie pamiętać, że każdy, planujący wyjazd do Chin importer, przedsiębiorca czy turysta handlowy musi być w stanie podać adres miejsca, w którym na czas pobytu będzie przebywał. Nie musi być to rezerwacja hotelu, chociaż uprzednie dokonanie takowej wiele ułatwia. Wszystko to przez wzgląd na obowiązujące przyjezdnych, chińskie prawo meldunkowe ? każdy cudzoziemiec przebywający w Chinach musi bowiem zarejestrować się (w przeciągu 24 godzin od przekroczenia granicy) na najbliższym w stosunku do jego miejsca tymczasowego zameldowania posterunku policji. W przypadku rejestracji w hotelu ? turyści mogą w tym względzie liczyć na pomoc administracji hotelowej, która dokonuje rejestracji w imieniu swoich gości.

Niezależnie od tego, czy importer wyjeżdżający do Chin skorzysta z pomocy obsługi hotelowej ? w trakcie wypełniania wniosku o wizę będzie musiał uzupełnić rubryki, w które należy wpisać adres i telefon hotelu lub (dla przykładu) mieszkania znajomych, w których cudzoziemiec będzie podczas swojego pobytu w ChRL przebywał. Dlatego też, przed wyjazdem do Chin i więc przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o wizę warto zadbać o hotelową rezerwację, której proforma dokonać można przez dowolny system bookingu internetowego, a którą można (po otrzymaniu wizy) anulować bez konsekwencji prawnych czy finansowych.

W konsulacie

Import z Chin, wiza do Chin, wyjazd do Chin, formalności
Import z Chin, wiza do Chin, wyjazd do Chin, formalności

Przygotowany wniosek wizowy uzupełniony o komplet dokumentów (zdjęcie, paszport, potwierdzenie rezerwacji biletu lotniczego i potwierdzenie bookingu hotelu) należy zanieść osobiście do Sekcji Wizowej Konsulatu Chińskiego w Warszawie (ul. Bonifraterska 1, wejście od ulicy Wałowej). Wiza do Chin to także niestety koszty, na miejscu w Sekcji Wizowej otrzymać można informacje dotyczące kosztów jej wydania, a po złożeniu właściwego wniosku w Wydziale Konsularnym ? można dokonać właściwej wpłaty w oddziale dowolnego banku lub za pomocą przelewu bankowego (niestety wiza do Chin płatna jest tylko gotówką w konsulacie).

Niestety, proces ubiegania się o wizę turystyczną do Chin wymaga od zainteresowanego dwukrotnego stawienia się w ambasadzie ? z tytuły złożenia wniosku i ponownie, w określonym przez pracowników sekcji wizowej terminie, na odebranie paszportu wraz z wizą. Skorzystanie z usług firm pośredniczących w procesie załatwiania wizy do Chin nie skróci czasu oczekiwania na dokument, nie pozwoli oszczędzić pieniędzy (wręcz przeciwnie ? usługi pośredników są oczywiście odpłatne), ale zdecydowanie zredukuje stres związany z koniecznością żmudnego wypełniania wszystkich formalności.

Koszty i czas oczekiwania na wizę turystyczną

Import z Chin, wiza do Chin, wyjazd do Chin, formalności
Import z Chin, wiza do Chin, wyjazd do Chin, formalności

Wiza do Chin charakteryzuje się czasem oczekiwania na poziomie ? po złożeniu kompletu właściwie wypełnionych dokumentów ? czterech dni roboczych. Warto przy tym pamiętać, że za dni robocze uznaje się dni, w których Wydział Konsularny jest otwarty.

Czas oczekiwania na wizę może być w szczególnych przypadkach skrócony, a sam dokument wizowy może być wydany w trybie ekspresowym. Skrócenie procedury wymaga, aby wnioskodawca ubiegający się o wizę wyraźnie zaznaczył, że interesuje go tryb przyspieszony i przy odbiorze właściwego dokumentu ? wniósł dodatkową opłatę.

Koszty otrzymania wizy do Chin podawane są na stronach Wydziału Konsularnego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Według bieżących informacji, za indywidualną wizę wjazdową do Chin (niezależnie od jej typu) ? należy uiścić opłatę w wysokości 220 złotych. W przypadku wizy grupowej ? opłata wynosi 180 złotych (musi ją uiścić każda, zainteresowana wizą osoba), a za wydanie wizy w trybie ekspresowym ? należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 50 złotych.

Wiza do Chin nie tylko turystyczna!

Import z Chin, wiza do Chin, wyjazd do Chin, formalności
Import z Chin, wiza do Chin, wyjazd do Chin, formalności

Planując wyjazd do Chin i ubiegając się o stosowną wizę ? należy bezwzględnie pamiętać, że wiza do Chin (turystyczna oznaczona symbolem ?L?) jest tylko jednym z szeregu, możliwych wyborów. Dodatkowo, przed biznesmenami zainteresowanych nawiązaniem stosunków handlowych z Państwem Środka lub planującymi import z Chin otwiera się możliwość ubiegania o wizę służbową (oznaczoną nominałem ?F?). W tym przypadku, wiza wydawana jest w przypadku planowania wizyty służbowej (na zaproszenie), która skupiona jest na nawiązywaniu kontaktów handlowych, współpracy naukowo-technicznej, wymiany kulturalnej, chęci uczestnictwa w kursach, szkoleniach lub praktykach, które nie będą trwać więcej niż pół roku. W tym przypadku, do podstawowych dokumentów dołączyć należy aktualne zaproszenie do Chin (może być to kopia oficjalnego dokumentu), a w przypadku wizy wielokrotnej ? dołączyć należy oryginał zaproszenia wystawionego przez upoważnioną, chińską instytucję.

Kolejną, możliwą do uzyskania i uprawniającą do legalnego przekroczenia granicy ChRL i przebywania na terytorium Chin wizą jest wiza studencka (nominał ?X?). Podczas starania się o uzyskanie tego dokumentu ? osoba zainteresowana musi przedstawić (oprócz podstawowych dokumentów) potwierdzenie przyjęcia jej kandydatury do szkoły w Chinach, wniosek wizowy dla cudzoziemców planujących podjęcie studiów w Chinach oraz formularz świadczący o przejściu wymaganych badań lekarskich. Dodatkowo, osoba posiadająca wizę studencką musi dopełnić (w przeciągu 30 dni od wjazdu na terytorium Chin) szeregu formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W innym wypadku ? wiza studencka straci na ważności, a pobyt w Chinach zyska statut pobytu nielegalnego.

Wiza do Chin może być także pracownicza, uprawnia ona do wjazdu i pobytu na terytorium Chin (nominał ?Z?). Wydaje się ją na okres ponad 6 miesięcy, z tytułu chęci podjęcia legalnego zatrudnienia w ChRL. Żeby taką wizę uzyskać, osoba zainteresowana (oprócz kompletu podstawowych dokumentów) musi przedstawić w Konsulacie albo: ?Zezwolenie na podjęcie pracy przez cudzoziemca” (zaświadczenie wystawiane przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ChRL), albo ?Potwierdzenie zatrudnienia zagranicznego eksperta”, albo ?Akceptację zmian w stałym przedstawicielstwie zagranicznej firmy”, albo ?Wyciąg z rejestru stałych przedstawicielstw zagranicznych firm”, albo ?Legitymację pracownika stałego przedstawicielstwa zagranicznej firmy”, albo ?Zaświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej”, albo ?Zezwolenie na pobyt cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej? (zezwolenie to wystawiane jest przez lokalne Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Chinach). Także w przypadku posiadania tej wizy (tak, jak dzieje się to w przypadku posiadania wizy studenckiej), osoba otrzymująca ten dokument musi w przeciągu 30 dni od wjazdu na terytorium ChRL dopełnić formalności w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego.

W przypadku, gdy pobyt w ChRL będzie miał profil przejazdowy, tymczasowy ? osoba zainteresowana przejazdem przez terytorium Chin starać się o wizę tranzytową. W tym wypadku, do kompletu podstawowych dokumentów dołączyć należy ważną wizę do kraju (lub regionu) docelowego oraz bilet, w którego blankiecie uwzględnione będą informacje o konkretnych odcinkach podróży.

Uzyskanie Wizy grupowej z kolei (wiza turystyczna lub wiza służbowa dla większej ilości osób), nie wiąże się z koniecznością przedstawienia indywidualnych wniosków wizowych dla każdego z uczestników wyjazdu. W przypadku wizy grupowej o charakterze turystycznym (nominał ?L?), której celem jest zwiedzanie Chin, zezwolenie takie dotyczy przynajmniej dziewięciu uczestników podróży, którzy muszą razem przekraczać granicę. W tym wypadku, należy przedstawić grupowe zaproszenie (wystawiane przez Krajowe Biuro Turystyki ChRL, Biuro Turystyki danej prowincji, regionu autonomicznego lub miasta wydzielonego lub przez biuro podróży upoważnione przez chiński rząd) i zawiadomienie z polskiego biura podróży oraz trzy egzemplarze ?Listy uczestników turystycznego wyjazdu grupowego” (czyli wydruk komputerowy z danymi każdej, wyjeżdżającej osoby).

W przypadku wizy grupowej służbowej (nominał ?F?), o dokument taki starać się mogą uczestnicy biorący udział w zawodach sportowych, w wystawach, targach, uroczystościach lub planujący złożenie w Chinach ?przyjacielskiej? wizyty. Tutaj, także minimum dziewięciu uczestników wyjazdu musi wpisać swoje dane w formularz ?Listy uczestników? i wspólnie przekroczyć granicę ChRL.

Wiza do Chin jest pierwszym i najistotniejszym punktem na długiej liście koniecznych do załatwienia przed wyjazdem do Państwa Środka formalności. O kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (zarówno w podróży, jak i na miejscu ? podczas pobytu w Chinach) ? napiszemy już wkrótce.

Dodaj komentarz