Szkolenia INTRASTAT – dla kogo?

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej przedsiębiorcy zajmujący się handlem międzynarodowym zapomnieli o wielu obowiązkach formalnych związanych z importem i eksportem – znacznemu ograniczeniu uległy zwłaszcza formalności celne. W odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych pojawił się jednak obowiązek składania deklaracji w Systemie INTRASTAT. Kto jest zobowiązany raportować w systemie INTRASTAT i jak poprzez szkolenia zapewnić sprawne raportowanie obrotu wewnątrzwspólnotowego prowadzonego w firmie?

Czym jest INTRASTAT

INTRASTAT to wewnątrzunijny system statystyki handlu towarami funkcjonujący od 1993 roku, a od 1 maja 2004 również w Polsce, w związku z wstąpieniem do Unii Europejskiej. Zadaniem systemu Intrastat jest zbieranie i przetwarzanie informacji od przedsiębiorców o dokonanym przywozie lub wywozie towarów między krajami należącymi do Wspólnoty Europejskiej.

Kto zobowiązany jest do składania deklaracji INTRASTAT?

Podstawą prawną regulującą obowiązek składania deklaracji Intrastat stanowi Ustawa z dn. 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1068) oraz – w roku 2020 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz.U. poz. 2366).

Na podstawie przepisów prawa stwierdzić możemy, że do składania deklaracji INTRASTAT zobowiązane są zarówno osoby fizyczne jak i prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które są płatnikami VAT i realizują handel wewnątrzwspólnotowy. Aby obowiązek sprawozdawczy nie wiązał się ze zbyt dużą biurokracją wprowadzono progi na wartość transakcji, które dany podmiot zrealizował w poprzednim roku sprawozdawczym – dopiero zawarcie transakcji przekraczających ustanowione zarówno w wywozie jak i w wwozie powoduje powstanie obowiązku sprawozdawczego. Aktualnie obowiązujące progi to:

 • podstawowy – 4 mln zł dla przywozu lub 2 mln zł dla wywozu – jego przekroczenie w obszarze wwozu lub wywozu obliguje jedynie do przekazania podstawowych danych o obrotach w handlu wewnątrzwspólnotowym,
 • szczegółowy – 65 mln zł dla przywozu lub 108 mln zł dla wywozu – jego przekroczenie obowiązuje osobno dla wwozu i wywozu i wymaga przedstawienia szczegółowego raportu INTRASTAT.

Co jeszcze warto wiedzieć o systemie Intrastat i deklaracjach Intrastat? Szkolenia Intrastat.

Regulacje Intrastat nie są bardzo złożone, ale bez odpowiedniego szkolenia mogą nastręczać znacznych trudności. Niezbędne jest również śledzenie zmian w systemie Intrastat ponieważ zakres składanych informacji, wysokość progów czy tez systemy do składania deklaracji mogą się okresowo zmieniać. Nic dziwnego, że rozwinął się rynek szkoleń Intrastat, w trakcie których przedsiębiorcy mogą zapoznać się z obowiązkami, regulacjami prawnymi i praktyką składania deklaracji Intrastat. Warto wiedzieć, że:

 • deklaracje należy składać w okresie miesięcznym,
 • wysokość progów może ulegać zmianie co roku poprzez odpowiednie rozporządzenie,
 • obowiązują wystandaryzowane formularze służące do składania deklaracji Intrastat,
 • składanie większości deklaracji odbywa się poprzez Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (tzw. PUESC).

Wszystkie te kwestie omawiane są w trakcie specjalistycznych szkoleń i kursów z systemu Intrastat organizowanych zarówno w formule szkoleń online, gdzie zajęcia odbywają się na żywo z trenerem prowadzącym, jak i kursów online, które uczestnik może przechodzić w dogodnym dla siebie terminie i miejscu. Wiele szkoleń Intrastat realizowanych jest też stacjonarnie, zwłaszcza w największych miastach, np. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu. Stacjonarne szkolenia pozwalają na bezpośredni udział w zajęciach, kontakt z trenerem i grupą szkoleniową, co pozwala na zadawanie pytań w trakcie szkolenia i wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia. Bazę szkoleń Intrastat organizowanych przez wiele firm szkoleniowych znajdziemy w serwisie Eventis.pl na stronie https://eventis.pl/szkolenia/intrastat.

Najważniejsze zagadnienia omawiane w trakcie szkoleń Intrastat to między innymi:

 • System Intrastat – czym jest i do czego służy?
 • Podstawy prawne – przepisy unijne i krajowe regulujące system INTRASTAT.
 • Kogo obowiązuje INTRASTAT? – zasięg terytorialny, podmiotowy.
 • Deklaracje Intrastat – terminy, ważność, deklaracje zerowe i częściowe, budowa deklaracji…
 • Odpowiedzialność za zgłaszanie danych, zakres obowiązku sprawozdawczego, system upomnień…
 • Programy i forma zgłaszania deklaracji, konto w PESC…
 • BREXIT – wpływ na system Intrastat i obowiązki przedsiębiorców
 • Progi – wysokość, jak je liczyć itp.

Większość szkoleń z systemu Intrastat trwa jeden dzień roboczy i obejmuje około 6-8 godzin zajęć teoretycznych (wykłady, prezentacje) oraz praktycznych (ćwiczenia związane z wypełnianiem deklaracji…). Decydując się na kurs zamiast szkolenia należy zwrócić uwagę, aby jego program był stale aktualizowany i dostosowany do zmieniających się przepisów i sytuacji rynkowej – zdarzania takie jak Brexit itp. wymagają uwzględnienia w programie kursu. Dobra metodą wyboru szkolenia czy kursu Intrastat jest porównanie ofert od różnych organizatorów, co możliwe jest z użyciem baz szkoleń, które znacznie ułatwiają ten proces i skracają czas znalezienia najlepszej oferty szkolenia.

Dodaj komentarz