Import z Turcji: cło i podatki

Spis treści

Import z Turcji

Import z Turcji zyskuje na coraz większej popularności. Owszem, kierunek ten nie jest tak popularny, jak  ? dla przykładu ? import z Chin, jednak wszystko wskazuje na to, że Turcja może stać się wkrótce największą fabryką Starego Kontynentu. 

Nie, to nie błąd ? już w poprzednim, tematycznym wpisie wyjaśnialiśmy, dlaczego Turcję należy (zwłaszcza w kwestii importu) pojmować w kategoriach kraju europejskiego. Teraz, idąc za ciosem, rozpoczynamy cykl odpowiedzi na zadawane przez czytelników e-import.pl pytania. Pierwsze z nich dotyczy odprawy celnej ? kwestii problematycznej dla wielu importerów sprowadzających towary z Turcji.

 Unia celna, europejska Turcja

Szeroko rozumiany handel z Turcją (a więc i import z Turcji) opiera się w kwestiach legislatury na prawach unii celnej, której pełnomocnym uzupełnieniem są umowy o wolnym handlu. Te ostatnie, dotyczą rolnych produktów nieprzetworzonych oraz produktów objętych traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (której kompetencje przejęła obecnie Unia Europejska ? przyp. Red.).

Powyższe uchwały prawne, regulujące zasady obrotu handlowego między państwami Wspólnoty i Turcją (starającą się o akcesję do szeregów UE), określają i stanowią całkowite zniesienie ceł importowych i eksportowych na linii Unia ? Turcja. Ponadto, postanowienia zakładają zniesienie innych, także wewnątrzpaństwowych, a mających charakter cła opłat, które nie mogą być nakładane w przypadku sprowadzanych z Turcji, a objętych przepisami unii celnej towarów przemysłowych. Dodatkowo, omawiane wyżej przepisy ustalają też zakaz stosowania ograniczeń ilościowych ? dotyczących zarówno importu jak i eksportu między stronami unii celnej. Ponadto, członkowie unii celnej ? w myśl postanowień międzynarodowych ? mają dążyć do spójnego uregulowania zasad obowiązujących w kontekście obrotu towarowego wewnątrz państw wchodzących w skład tejże unii. Ujednolicenie legislacyjne dotyczyć ma przede wszystkim taryf i stawek celnych, wprowadzenia zakazu handlu preferencyjnego oraz podjęcia działań mających na celu znoszenie technicznych barier w handlu z Państwami Wspólnoty.

 

 Turcja bez cła, importer z ATR!

Import z Turcji
Import z Turcji

Regulacjami opisanych wyżej postanowień objęte są towary przemysłowe, za wyjątkiem węgla i stali, będące w obrocie na obszarze państw należących do unii celnej. Dodatkowo, bezcłowy import z Turcji obejmować może produkty wyprodukowane na obszarze Unii Europejskiej lub Republiki Turcji, które zostały wytworzone dzięki użyciu materiałów z państw trzecich oraz towary pochodzące bezpośrednio z państw trzecich, ale dopuszczone do wolnego obrotu w Turcji lub w krajach Wspólnoty.

Najważniejsze w tym całym legislacyjnym zamieszaniu jest natomiast to, że każdy, importowany z Turcji produkt powinien posiadać dowód spełnienia warunków unii celnej. W tym wypadku, dowodem takim jest świadectwo przewozowe ATR

 

 Bez opłat, ale z podatkiem!

Import z Turcji - flaga
Import z Turcji – flaga

Dokument ATR (czyli świadectwo potwierdzające preferencyjne pochodzenie towaru, charakterystyczne i obowiązkowy przy obrocie między krajami Wspólnoty i Turcją) wydawany jest na wniosek eksportera, a wystawiany przez władze celne Turcji lub kraju docelowego, znajdującego się w Unii Europejskiej. ATR jest więc najważniejszym, umożliwiającym import z Turcji dokumentem. Jego posiadanie nie zwalnia jednak importera od obowiązku dokonania formalnego zgłoszenia celnego. Umowa międzynarodowa, regulująca zasady handlu między Wspólnotą i Turcją nie określa bowiem kwestii związanych z opodatkowaniem sprowadzanych towarów, a w przypadku interesów prowadzonych z państwem spod znaku półksiężyca ? przywożone dobra podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, ustanowionych dla państw trzecich.

2 komentarze do “Import z Turcji: cło i podatki”

  1. witam
    uprzejmie proszę o wyjaśnienie jaka jest wysokość tego “podatku stanowionego na zasadach ogóln. ustan. dla panstw 3-cich” ??
    cyt.:
    “ATR jest więc najważniejszym, umożliwiającym import z Turcji dokumentem. Jego posiadanie nie zwalnia jednak importera od obowiązku dokonania formalnego zgłoszenia celnego. Umowa międzynarodowa, regulująca zasady handlu między Wspólnotą i Turcją nie określa bowiem kwestii związanych z opodatkowaniem sprowadzanych towarów, a w przypadku interesów prowadzonych z państwem spod znaku półksiężyca ? przywożone dobra podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, ustanowionych dla państw trzecich.”

    Odpowiedz

Dodaj komentarz