Ubezpieczenie w spedycji

W branży transportu, logistyki i spedycji, podobnie jak w innych, znajdują zastosowanie zapisy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. To polisy chroniące zarówno samego spedytora, jak i również jego klientów. Wtedy, gdy wybiera się usługi w branży TLS, warto zwrócić uwagę na to, czy firma, z którą chce się rozpocząć współpracę, jest ubezpieczona.

 

Głównym zadaniem ubezpieczenia OC przewoźnika jest zapewnienie ochrony w kilku przypadkach. Są to następująco:

  • sytuacja, w której spedytor naraża się na odpowiedzialność cywilną jako przewoźnik
  • sytuacja, w której spedytor powierzył wykonacie przewozu podwykonawcy, który nie wywiązał się ze swojego obowiązku
  • w sytuacji, w której klient spedytora chce dodatkowo zabezpieczyć swoje mienie

W przedstawionym zakresie ubezpieczenie pozwala na wypłacenie odszkodowania w wielu różnych przypadkach. Dotyczy to między innymi szkód ładunku, utracie lub ubytku w ładunkach czy też uszkodzeniu ładunku w wyniku różnych starzeń, zarówno w czasie transportu, jak i załadunku i rozładunku.

Ubezpieczenie w transporcie krajowym i międzynarodowym

Polisy ubezpieczeniowe dla przewoźników są oferowane w różnych wariantach, dlatego też firma, która będzie chciała wykupić dla siebie tego rodzaj polisę, ma do dyspozycji pełną gamę różnych polis. Tutaj warto wskazać, że ubezpieczenie dotyczyć może zarówno samego przewoźnika i jego interesów, jak i może być zawierane także na życzenie klienta, by mógł on uzyskać dodatkową ochronę powierzonego mienia, na przykład, gdy jest ono szczególnie drogie i wymaga tego rodzaju zabezpieczenia.

Ubezpieczenia dotyczą zarówno transportu prowadzonego w ramach kraju, jak i międzynarodowo. Mogą dotyczyć także przewozu określonych towarów, na przykład szczególnie niebezpiecznych. Jak zostało wskazane powyżej, polisa może być też zawarta w celu dodatkowej ochrony szczególnie kosztownych ładunków, których wartość jest wyższa niż ta gwarantowana przez polisę spedytora.

Gdzie się ubezpieczyć?

Oferty ubezpieczeniowe dostępne są w wielu towarzystwach. Analogicznie jak w przypadku wybierania polisy komunikacyjnej czy na życie, także i tutaj konieczne jest dokładne przeanalizowanie całej sytuacji, aby dopasować polisę tak, aby gwarantowała ona najszerszą ochronę, ale jednocześnie nie pociągała za sobą znacznych kosztów. W Internecie już teraz znaleźć można oferty wystosowane specjalnie do przedsiębiorstw, których branżą jest spedycja. Warszawa czy mała miejscowość ? umowę można zawrzeć wszędzie. Przed sygnowaniem umowy trzeba oczywiście poświęcić czas na to, aby zapoznać się z umową oraz dodatkowymi dołączonymi do niej dokumentami.

Podsumowując, polisy odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników to korzystne rozwiązanie ? dzięki nim przewoźnik nie jest narażony na konieczność wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni w przypadku zniszczenia czy zgubienia powierzonego mu mienia. Taki polisy mają obopólne znaczenie zarówno dla samego spedytora, jak i dla jego klientów, ponieważ każda ze stron transakcji jest chroniona w razie nieprzewidzianych wypadków.

Więcej o spedycji na stronie www.trans-tok.com.pl

1 komentarz do “Ubezpieczenie w spedycji”

Dodaj komentarz