Transport towarów i jego rodzaje

Branża logistyczna nierozerwalnie połączona jest ze spedycją i transportem. To właśnie te dwie usługi cieszą się największym powodzeniem, jeżeli chodzi o firmy zajmujące się logistyką. Wśród transportu, możemy wyróżnić m.in.: transport drobnicowy na paletach, transport krajowy lub międzynarodowy, a także transport (lub też wysyłkę) paczek. Należy jednak podkreślić, że różne rodzaje transportu często się przenikają, i tak występuje np. międzynarodowy i krajowy transport palet.

Jak‌ ‌wygląda‌ ‌transport‌ ‌drobnicowy?‌ ‌

Większość‌ ‌dobrych‌ ‌firm‌ ‌logistyczno-spedycyjnych‌ ‌zajmuje‌ ‌się‌ ‌transportem‌ ‌palet.‌ ‌Jest‌ ‌to‌ ‌bowiem‌ ‌usługa‌ ‌ciesząca‌ ‌się‌ ‌ogromną‌ ‌popularnością.‌ ‌Nic‌ ‌dziwnego,‌ ‌gdyż‌ ‌dystrybucja‌ ‌jest‌ niezbędna‌ ‌do‌ ‌tego,‌ ‌aby‌ ‌towar‌ ‌mógł‌ ‌trafiać‌ ‌z‌ ‌magazynów‌ ‌na‌ ‌półki.‌ ‌Co‌ ‌istotne,‌ ‌liczące‌ ‌się‌ ‌firmy,‌ ‌które‌ ‌zajmują‌ ‌się‌ ‌transportem,‌ ‌bez‌ ‌problemu‌ ‌zorganizują‌ ‌wysyłkę‌ ‌krajową,‌ ‌jak‌ ‌i‌ ‌zagraniczną.‌ ‌Chcąc‌ ‌znaleźć‌ ‌firmę,‌ ‌z‌ ‌której‌ ‌usług‌ ‌będziemy‌ ‌zadowoleni,‌ ‌weźmy‌ ‌pod‌ ‌uwagę‌ ‌kilka‌ ‌czynników.‌ ‌

Jednym‌ ‌z‌ ‌nich‌ ‌będzie‌ ‌oczywiście‌ ‌cena.‌ ‌Nie‌ ‌należy‌ ‌jednak‌ ‌ulegać‌ ‌pokusie‌ ‌wybrania‌ ‌

najtańszej‌ ‌oferty,‌ ‌jeżeli‌ ‌oprócz‌ ‌niskiej ceny,‌ ‌nie‌ ‌będzie‌ ‌miała‌ ‌ona‌ ‌żadnych‌ ‌innych‌ ‌zalet.‌ ‌Poza‌ ‌kwestią‌ ‌finansową, ‌weźmy‌ ‌pod‌ ‌uwagę‌ ‌również‌ ‌czas‌ ‌realizacji‌ ‌zamówienia,‌ ‌opinię,‌ ‌jaką‌ ‌cieszy‌ ‌się‌ ‌dana‌ ‌firma‌ ‌oraz‌ ‌jej‌ ‌ofertę.‌ ‌Może‌ ‌się‌ ‌bowiem‌ ‌okazać,‌ ‌że‌ ‌z‌ ‌pozoru‌ ‌nieatrakcyjna‌ ‌oferta,‌ ‌przy‌ ‌wysłaniu‌ ‌np.‌ ‌dwudziestu‌ ‌palet,‌ ‌będzie‌ ‌tą‌ ‌najbardziej‌ ‌opłacalną.‌ ‌

Na‌ ‌jaki‌ ‌transport‌ ‌możemy‌ ‌liczyć?‌ ‌

Wiemy‌ ‌już,‌ ‌że‌ ‌transport‌ ‌palet‌ ‌jest‌ ‌jedną‌ ‌z‌ ‌najpopularniejszych‌ ‌usług‌ ‌świadczonych‌ ‌przez‌ ‌firmy‌ ‌działające‌ ‌w‌ ‌branży‌ ‌spedycyjno-logistycznej.‌ ‌Jednak‌ ‌nie‌ ‌są‌ ‌to‌ ‌jedyne‌ ‌usługi,‌ ‌jakie‌ ‌wiążą‌ ‌się‌ ‌z‌ ‌transportem.‌ ‌Oprócz‌ ‌wysyłek‌ ‌palet,‌ ‌firmy‌ ‌działające‌ ‌w‌ ‌branży‌ ‌zajmują‌ ‌się‌ ‌również‌ ‌transportem‌ ‌krajowym‌ ‌(całopojazdowym‌ ‌i ‌obsługą‌ ‌spedycyjno-logistyczną‌ kontrahentów) oraz międzynarodowym. W przypadku transportów międzynarodowych możemy się spotkać z takimi pojazdami, jak m.in. ciągniki siodłowe z naczepami typu MEGA i przesuwaną plandeką, samochody z przyczepą (dla zwiększenia kubatury), czy też samochody kurtynowe. Dzięki różnorodności pojazdów można wybrać takie, które najlepiej będą pasować do danego transportu.

Dodaj komentarz