System ISZTAR ? jak obliczyć cło importowe?

System ISZTAR ? jak obliczyć cło importowe?

Import towarów z Chinimport z Turcjiimport z Indii czy import z Niemiec. Niezależnie od kierunku, import to zawsze świetny pomysł na biznes i bardzo realna szansa na szybki zwrot zainwestowanych w taki, szeroko rozumiany handel międzynarodowy środków. Zwrot z nadwyżką, rzecz jasna.

Wszystko przez to, że import to biznesowy miszmasz – połączenie niezwykłych możliwości inwestycyjnych, szansa na wejście z impetem w niewyczerpany rynek, sposób na znalezienie własnej, dochodowej niszy i na wykształcenie bardzo intratnej specjalizacji. W tych kwestiach ? nie ma rzeczy niemożliwych czy ściśle ograniczonych. Są za to aspekty trudne i biurokratycznie zawiłe, które ? jak zresztą w przypadku każdej działalności handlowej ? trzeba przyswoić, okiełznać, poznać i pokonać. W innym wypadku to one, piekielne formalności, przyswoją, okiełznają i pokonają nasze aspiracje handlowe i… możliwości finansowe.

To, czym większość importerów planujących zakup zagranicznych dóbr wszelkiej maści, ich transport na terytorium RP i późniejszą, dochodową sprzedaż najmocniej zastanawia i najbardziej koncentruje jest cło. Cło należne za sprowadzane towary, które teoretycznie tylko ustalić można zdalnie, za pomocą opisanego poniżej systemu, a którego wartość jest praktycznie zmienna i niepewna, jak faktyczna populacja Państwa Środka czy przynależność Turcji do Europy.

 

 

Pierwsze kroki w imporcie: jak ustalić cło?

System ISZTAR

Przede wszystkim, mając w planach jakikolwiek import ustalić należy stawkę cła i wartość podatku VAT należnego za produkt, który ma być przedmiotem biznesu. Niestety, wspomniane stawki są bardzo zróżnicowane i wynoszą średnio od kilku do kilkunastu procent.

Oficjalnie, konkretne stawki zależne są od kodów danych dóbr (czy grup sprowadzanych do Polski produktów). W nieoficjalnej praktyce ? ostateczną stawkę taryfikatora ustala odpowiedni organ celny, a dane podane na stronach omawianego w tym wpisie systemu ISZTAR traktować należy nie jako pewnik, ale jako pomocną w przygotowywaniu kosztorysu importu wskazówkę i podkładkę do ewentualnych, składanych do Izby Celnej próśb dotyczących wydania dokumentu WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa ? dokument wydawany bezpłatnie, określający ostatecznie wartość sprowadzanych towarów).

System ISZTAR

ISZTAR to utrzymywana przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów Przeglądarka Taryfowa. Celem jej istnienia (i oddania jej ? jako narzędzia ? w ręce osób zainteresowanych tematyką importu, nie tylko z Chin) jest dostarczenie bardzo szczegółowych informacji, przedstawiających zarówno unijne dane pochodzące z systemu TARIC, jak i polskich stawek traktujących o podatku VAT, akcyzy i innych, krajowych środków, nieznajdujących się we wspomnianej bazie danych TARIC. Przeglądarka ISZTAR dostępna jest na stronie internetowej Służby Celnej.

System ten umożliwia przeglądanie bazy kodów towarów, wzbogaconych o dane dotyczące nomenklatury towarowej, noty prawne, ewentualne wyjaśnienia i ? najważniejsze dla importerów ? stawki celne.

Żeby znaleźć dane dotyczące importu z konkretnego kraju ? można dowolnie manipulować wektorami systemu lub korzystać z bardzo czytelnej mapki czy alfabetycznej listy. Ponadto, w systemie ISZTAR znaleźć można niewymiernie cenne wskazówki dotyczące ograniczeń czy zakazów, którymi obwarowany jest import z konkretnych państw czy rejonów administracyjnych. Co najważniejsze, baza ISZTAR jest (względnie) na bieżąco aktualizowana, więc poszukując w systemie interesujących nas informacji możemy mieć praktycznie stuprocentową pewność, że są one ? po prostu ? na czasie. Ewentualnie, system umożliwia też manipulację datami (ważnymi z punktu widzenia ?zaszłych? rozliczeń), a datę z bieżącej na przeszłą zmienić można wpisując w konkretne pole interesujący nas dzień. To wszystko bez konieczności wnoszenia opłaty abonamentowej, bez kodów SMS, bez limitów i z poziomu ?statystycznego? użytkownika sieci www, czyli bez obowiązku rejestracji konta.

Obsługa przeglądarki ISZTAR krok po kroku

Taryfy ujęte w systemie sprawdzać można na kilka sposobów. Warto przy tym zaznaczyć, że każdy z nich jest bardzo intuicyjny i praktyczny.

Import  - opłaty celne - system ISZTAR
Import – opłaty celne – system ISZTAR rys. 1

Przede wszystkim ? i taką metodę polecamy początkującym importerom – można skorzystać z ?drzewka? wyświetlającego zbiory towarów posegregowane w sekcje tematyczne, z których każda opatrzona jest informacją o stawkach celnych i ewentualnym komentarzem. Wspomniane ?drzewko? rozwija się hierarchicznie, a więc ? po kliknięciu w konkretną sekcję (chociażby – w przypadku chęci sprowadzenia wyrabianych ręcznie torebek skórzanych – w sekcję VIII – ?Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)? rys.1), rozwijają się poszczególne działy powiązane z główną nomenklaturą (tu: dział 41, 42. 43). Następnie, (trzymając się przywołanego przykładu torebek) należy kliknąć w Dział 42 (?ARTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓW?, rys. 2) i wynikający z niego

Import  - opłaty celne - system ISZTAR
Import – opłaty celne – system ISZTAR rys. 2

poddział ?4202? (czyli: ?Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki, okulary, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury i podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem?). W przypadku importu torebek, kolejnym, interesującym nas punktem systemu ISZTAR będzie sekcja ?4202-19? (czyli: ? – Pozostałe – Torebki, nawet z paskiem na ramię, włączając te bez uchwytu?), a potem sekcja ?4202-19-90? (torebki wykonane z innych niż aluminium materiałów) i wynikający z niej dział ostateczny – ?42-19-90-10? (czyli ?torebki wykonane ręcznie? rys. 3), który doprowadzi finalnie do tabelki wyników (rys. 4), w której znajdują się wyszczególnione kraje, należne za import taryfy celne i ewentualne informacje dodatkowe.

Import  - opłaty celne - system ISZTAR
Import – opłaty celne – system ISZTAR rys. 3
Import  - opłaty celne - system ISZTAR
Import – opłaty celne – system ISZTAR rys. 4

Dodaj komentarz